Tin tức nổi bật

Tin DKRA Vietnam

DKRA VEGA THAM DỰ LỄ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG DKRA QUÝ 1/2021

Trong những tháng đầu năm 2021, khối kinh doanh hệ thống DKRA Vietnam đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đáng chú ý. Trước những cơ hội cũng như thách thức phía trước, Ban lãnh đạo DKRA Vietnam và các cấp quản lý kinh doanh đã có lễ sơ kết hoạt động Quý 1/2021 để điểm lại thành quả và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo trên nền tảng bám sát chiến lược đã đề ra cho cả năm 2021. Cũng trong buổi lễ, DKRA Vietnam đã chính thức bổ nhiệm các vị trí quản lý kinh doanh chủ chốt và vinh danh những gương mặt đạt thành tích nổi bật trong Quý 1.

Chi tiết