DKRA Vietnam giữ vững danh hiệu  “Nhà Phân Phối Bất động sản tiêu biểu” 3 năm liên tiếp (2017 - 2020)

DKRA Vietnam giữ vững danh hiệu “Nhà Phân Phối Bất động sản tiêu biểu” 3 năm liên tiếp (2017 - 2020)