Tin tức nổi bật

DKRA Vega Tin tức

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DKRA VEGA ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Đội ngũ DKRA Vega đại thắng ở những hạng mục giải thưởng cá nhân do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) và hội đồng xét duyệt bình chọn:

Chi tiết