NHÀ PHỐ BIỂN THƯƠNG MẠI QUEEN PEARL MARINA COMPLEX

[Đang triển khai]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto dolorem vel esse autem ratione officiis quidem labore minima facere, quasi soluta voluptatum voluptas, voluptatibus incidunt perferendis harum magnam, delectus distinctio!

Vị trí: Thị xã Lagi,Bình Thuận

Chi tiết
  • Quy mô162000ha
  • Tiện ích13 tiện ích
  • Số nền1200 nền

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ E.CITY TÂN ĐỨC

[Đang triển khai]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto dolorem vel esse autem ratione officiis quidem labore minima facere, quasi soluta voluptatum voluptas, voluptatibus incidunt perferendis harum magnam, delectus distinctio!

Vị trí: Huyện Đức Hòa,Tỉnh Long An

Chi tiết
  • Quy mô362ha
  • Số nền1150 nền
  • Diện tích30m2

SOL VILLAS

[Đang triển khai]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto dolorem vel esse autem ratione officiis quidem labore minima facere, quasi soluta voluptatum voluptas, voluptatibus incidunt perferendis harum magnam, delectus distinctio!

Vị trí: Đông Sài Gòn

Chi tiết
  • Quy mô41 ha
  • Căn hộ101 căn hộ