DKRA VEGA VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TỪ HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

DKRA VEGA VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TỪ HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Trải qua thời gian thẩm định hồ sơ cùng nhiều vòng bình chọn từ cộng đồng và Ban chuyên gia, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) đã tìm ra những đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực môi giới Bất động sản năm 2022.

Với những hoạt động nổi bật và sự đóng góp tích cực cho thị trường, DKRA Vega được Hội Môi Giới Bất động sản Việt Nam (VARs)  vinh danh ở  hạng mục quan trọng:
DKRA Vega -  “Nhà phân phối Bất động sản Tiêu biểu 2022” 

Lễ vinh danh và trao giải được tổ chức vào ngày 24/6/2023, tại Hà Nội. Đây là một phần nội dung trong Ngày hội môi giới Bất động sản Việt Nam 2023 - Sự kiện thường niên quy tụ cộng đồng môi giới cả nước với sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs).